Госпдоговірна тематика

Госпдоговірна науково-дослідна тематика кафедри

«Науково-методичні рекомендацї розвитку малого бізнесу в агропромисловому комплексі» (04.05.2016-03.06.2016, за госпрозрахунком)

 «Ресурсне забезпечення перспективного розвитку підприємства» (02.10.2017-30.11.2017, договір №001/2017 за госпрозрахунком)

«Вимірювання, оцінювання і розвиток людського капіталу підприємтсва» (02.04.2018-31.05.2018, договір №001/2018 за госпрозрахунком)

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено