Монографії

Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення: монографія / Л.В. Проданова, О.О. Зиза, О.О.Фоміна, В.В.Трохимчук, С.В. Волошина та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Б. Чернеги, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 330 с.

ISBN 978-611-01-1188-1

У монографії висвітлено комплекс науково-методичних підходів до визначення концептуальних засад функціонування національної економіки. Основна увага приділена аналітичній оцінці ресурсного забезпечення, механізму економічного розвитку засобами впливу на інноваційні та екологічні чинники процесу, досліджено заходи його державного регулювання в межах соціальної, інноваційної, екологічної політики.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і професіоналів усіх економічних рівнів управлінської діяльності.

Стислий зміст:

Розділ 1. Концептуальні основи функціонування національної економіки

Розділ 2. Система забезпечення суспільного добробуту в контексті сталого економічного розвитку

Розділ 3. Чинники національного розвитку та їхній вплив на економічну поведінку господарюючих суб’єктів

Розділ 4. Механізм розподілу та перерозподілу природно-ресурсної ренти в сучасній економіці

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено