Навчальні посібники

Мікроекономіка. Макроекономіка (теоретичні основи і навчальний тренінг): навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання /Л.В. Проданова, О.О. Фоміна – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 172 с.

я студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів.
 
© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено