Навчально-методичні видання

 

2015

Навчальні посібники

1. Мікроекономіка. Макроекономіка (теоретичні основи і навчальний тренінг): навч. посіб. для студ. галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання /Л.В. Проданова, О.О. Фоміна – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 172 с.


Методичні вказівки

1. Історія економіки та економічної думки: метод. рекоменд. для самост. роб. студ. економ. спец. всіх форм навч. /К.Ю. Шерстюкова, В.С.Черняєв, Є.Г. Крижимінська. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 73 с.
2. Макроекономіка: метод. реком. щодо самост. розв’яз. задач для студ. економ. спец. денної та заочної форм навчання /М.О. Яременко. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 27 с.
3. Політична економія: методичні рекомендації для виконання контрольних робіт. Для студентів галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», 1401 «Сфера обслуговування» заочної форми навчання / Л.В. Проданова, О.О. Фоміна – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 48 с.

4. Економічна теорія: мікроекономіка і макроекономіка: метод. рекоменд. до викон. та захисту курс. роб. для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», 1401 «Сфера обслуговування» ден. та заоч. форм навчання
/Л.В. Проданова, О.О. Фоміна – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – 49 с.

2016 р.

Конспекти лекцій

1. Мікроекономіка: конспект лекцій з дисципліни /О. О. Фоміна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 77 с.
2. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст] : курс лекцій з дисципліни / О. О. Зиза, О.О. Фоміна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016. – 124 с.
3. Конпект лекцій з дисципліни «Економіка інновацій та інноваційна політика» [Текст]: для студ. спец. 051 «Економіка», ступінь магістр
/М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського, Каф. економічної теорії; О.О. Зиза, В.В. Трохимчук. – КривийРіг: [ДонНУЕТ], 2016. – 86 с.
4. Конпект лекцій з дисципліни «Управління проектами» [Текст]: для студ. екон. спец. /М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економічної теорії; В.В. Трохимчук. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. – 87 с.

Методичні вказівки

1. Макроекономіка та мікроекономіка: метод. рек. до вивч. дисц. /Фоміна О.О., Кулик Т,В.; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 42 с.
2. Тренінг з макроекономічного аналізу: прогр. і метод. рекомендації /Проданова Л.В., Зиза О.О.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. екон. теорії. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. – 43 с.
3. Мікроекономіка: метод. рекомендації до викон. курс. роботи /Л.В. Проданова, О.О. Фоміна; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 35 с.
4. Політична економія: метод. рек. до вивч. дисц. /Л.В. Проданова,
О.О. Фоміна; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 97 с.
5. Економічна поведінка. Тренінг: прогр. і метод. рекомендації /Фоміна О.О., Зиза О.О.; М-во освіти і науки України, Донець. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, кафедра економічної теорії. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016.- 55 с.

2017
Конспекти лекцій

1.Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.О. Зиза, К.С. Москаленко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 36 с.
2.Економіка суспільного сектору [Текст]: курс лекцій / Фоміна О.О.; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії.– Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –130 с.
3.Економічна соціологія [Текст] : курс лекцій з дисципліни / О. О. Фоміна, О.О. Зиза; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – 100 с.
4.Історія економіки та економічної думки [Текст]: курс лекцій / Фоміна О.О.; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 188 с.
5. Макроекономіка: курс лекцій для студ. всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання /В.В. Трохимчук, О.О. Зиза. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ,
2017. – 70 с.
6. Ризикологія та економіка змін [Текст] : курс лекцій з дисципліни / О. О. Зиза, В.В. Трохимчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – 74 с.
7.Соціальний розвиток [Текст]: курс лекцій / Фоміна О.О.; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 76 с.
8. Бізнес-планування : курс лекцій для студентів ступеня «бакалавр» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки ; С.В. Волошина. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 71 с.
9. Економіка соціального розвитку [Текст] : курс лекцій / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки; О.Є. Бавико, С.Г. Лисевич. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 173 с.
10.Соціальна відповідальність бізнесу [Текст] : конспект лекцій з дисципліни / С.Г. Лисевич; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – 74 с.
11. Економічний аналіз : курс лекцій для студентів ступеня «бакалавр» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки ; С.В. Волошина. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 86 с.
12.Конпект лекцій з дисципліни «Економічна теорія, макро- та мікроекономіка» [Текст]: для студ. спец. 181 «Харчові технології», та 241 «Готельно-ресторання справа», ступінь бакалавр /М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки; В.В. Трохимчук. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ],
2017. – 150 с.
13.Конпект лекцій з дисципліни «Економічна теорія (політична економія, макро- та мікроекономіка)» [Текст]: для студ. економ. спец., ступінь бакалавр /М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки; В.В. Трохимчук. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 151 с.
14. Моделювання економічних рішень : курс лекцій для студентів ступеня «бакалавр» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки ; С.В. Волошина. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 48 с.
15. Конпект лекцій з дисципліни «Соціальна економіка» [Текст]: для студ. екон. спец. /М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки; В.В. Трохимчук. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 74 с.

Методичні вказівки

1.Комплексний тренінг: програма та метод. рекомендації для студентів спец. 051 «Економіка», ступінь «Магістр» /В.В. Трохимчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 35 с.
2.Економічна теорія [Текст]: метод. рекомендації до викон. курс. роботи /О. О. Фоміна, В.В. Трохимчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 38 с.
3.Мікроекономіка [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.О.Фоміна, О.О. Зиза, К.С. Москаленко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії.– Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –54 с.
4.Переддипломна (виробнича) практика: прогр. та метод. рек.
для студ. галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051«Економіка», ступінь: спеціаліст /Фоміна О.О., Зиза О.О.,
Трохимчук В.В.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 36 с.
5.Соціальний розвиток[Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.О.Фоміна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії.– Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 46 с.
6.Тренінг «Система національного рахівництва» [Текст]: програма та метод. рекоменд. /В.В. Трохимчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац.
ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 23 с.
7. Сучасна економічна теорія [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.О. Зиза; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 29 с.
8. Державне регулювання економіки [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.О. Зиза, К.С. Москаленко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 35 с.
9.Економічна теорія (політична економія, макро- та мікроекономіка) [Текст]: метод. рек. до вивч. дисц. /В.В. Трохимчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 50 с.
10. Бізнес-планування : метод. вказ. до вивч. дисц. : для студентів ступеня «бакалавр» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки ; С.В. Волошина, А.В. Скубіліна. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 68 с.
11. Капітал підприємства: формування та використання : метод. вказ. до вивч. дисц. : для студентів ступеня «бакалавр» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки ; С.В. Волошина, А.В. Скубіліна. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 74 с.
12. Моделювання економічних рішень : метод. вказ. до вивч. дисц. : для студентів ступеня «бакалавр» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки ; С.В. Волошина. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 39 с.
13. Ціноутворення і цінова політика : метод. вказ. до вивч. дисц. : для студентів ступеня «бакалавр» / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки ; С.В. Волошина, Д.Р. Калініченко. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 59 с.
14. Економічна теорія, макро- та мікроекономіка [Текст]: метод. рек. до вивч. дисц. /В.В. Трохимчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. –
49 с.
15. Методичні рекомендації для підготовки до атестаційного екзамену для студентів спеціальності 051 «Економіка», ступінь магістр /В.В. Трохимчук,
О.О. Зиза; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 79 с.
16. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи [Текст] : для студ. спец. 051 «Економіка», ступінь магістр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки; С. В. Волошина, В. В. Трохимчук, О. О. Зиза. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. - 38 с.
17. Переддипломна (виробнича) практика: прогр. та метод. рек. для студ. спеціальності 051 «Економіка», ступеня магістр / С.В. Волошина ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. - 33 с.
18. Навчальна педагогічна практика: прогр. та метод. рек. для аспірантівспеціальностей051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ступеня «доктор філософії»/ О.Є. Бавико, С.В. Волошина, С.А. Остапенко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. –Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2018.–20 с.


2018
Конспекти лекцій

1. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст]: курс лекцій з дисципліни / О. О. Зиза, В.В.Трохимчук; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ,
2018. – 118 с.

Методичні вказівки

1.Економічний аналіз [Текст] : метод. вказівки до викон. курс. роботи / С.В. Волошина ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. економ. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – 31 с.
2.Історія розвитку світової економічної наукової думки [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.О. Зиза; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 32 с.
3.Економіка інновацій та економічна політика [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни /В.В.Трохимчук, О.О. Зиза; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 62 с.
4.Економіка інновацій та економічна політика [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни /В.В.Трохимчук, О.О. Зиза; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 62 с.
5.Економічна теорія добробуту [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.О. Зиза.- Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 27 с.
6.Ризикологія та економіка змін [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / О.О. Зиза; К.С., Москаленко. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економічної теорії. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 29 с.
7. Економіка соціального розвитку [Текст] : метод. вказ. до вивч. дисц. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. економіки ; О.Є. Бавико, С.Г. Лисевич. – Кривий Ріг : [ДонНУЕТ], 2017. – 81 с.
8.Макроекономіка [Текст]: методичні рекомендації до вивчення дисципліни /В.В.Трохимчук, А.В. Скубіліна, К.С. Москаленко; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. економіки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 60 с.

 

Науково-дослідна лабораторія «Економіка розвитку»

Наукова лабораторія була створена у 2015 році на базі кафедри економічної теорії Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення теоретичних та прикладних досліджень в галузі економіки та міжнародних економічних відносин, спрямованих на обґрунтування та розробку нових методів, форм та підходів по економічному розвитку в умовах глобалізації, впровадження результатів дослідження у практику та начальний процес.

Основні завдання:

- створення нових знань, постановка та вирішення наукових і практичних проблем у сфері економічного розвитку;

- підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка» та «Міжнародні економічні відносини»;

- підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих здобувачів вищої освіти;

- надання консультаційної підтримки ( на безоплатній і госпдоговорній основі) суб’єктам господарювання та органам влади щодо визначення шляхів та методів забезпечення економічного розвитку та зростання у коротко-, середньо- та довгостроковому періодах.

Основні напрямки досліджень:

- теоретичне дослідження економічного розвитку;

- розробка та наукове обґрунтування економічного розвитку України, регіону та Кривого Рогу;

- проведення міжнародної науково-практичної конференції «Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення»;

- дослідження нормативно-правових документів, які стосуються економічного розвитку, та розробка пропозицій по їх вдосконаленню;

- залучення до наукової роботи здобувачів вищої освіти по виявленню проблем економічного розвитку та  їх вирішенню.

Науковці НДЛ «Економіки розвитку» активно співпрацюють з науковцями Криворізького національного університету, Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, з органами державної влади.

Дослідження науково-дослідної лабораторії за держбюджетною тематикою:

0115U005060 «Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення» (01.2015-12.2017 рр.);

0119U101889 «Управління розвитком інноваційних систем в умовах глобалізації та інформаційного прогресу» (01.2019-12.2021 рр.).

Науковий керівник:

Данкеєва О.М.

ORCID

0000-0002-1314-2775

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=aV1bwkMAAAAJ

Телефон:

+38 (095) 425-27-70

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено