Склад кафедри

Бочарова Юлія Геннадіївна – завідувач кафедри

 доцент, д.е.н.

Дисципліни: Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Основи фундаментального аналізу, Економіка праці та соціально-трудові відносини


Лисевич Сергій Григорович – доцент кафедри

 

к.е.н.

Дисципліни:  Інноваційний розвиток підприємства, Соціальна відповідальність бізнесу, Соціальний розвиток, Історія економіки та економічної думки


Москаленко Катерина Сергіївна – асистент кафедри
 

 

Дисципліни: Політична економія, Мікро- та макроекономіка, Мікроекономіка, Економічна теорія (політична економія, макро- та мікроекономіка)
Яковенко Юрій Вячеславович - асистент кафедри
 

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 2019 р., спеціальність “ Облік і оподаткування ”, кваліфікація «Магістр з обліку і оподаткування», диплом  М19 №001985.

Дисципліни: Макроекономіка, Соціальний розвиток, Європейська інтеграція,Міжнародна економічна діяльність України

Данкеєва Оксана Миколаївна - ст. викладач кафедри
 

 

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 2006 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр «Менеджер організацій, менеджер економіст», диплом АН №29989715

Дисципліни: Інноваційний розвиток підприємства, Управління проектами, Мікроекономіка, Регіональна економіка, Політекономія, Методологія наукових досліджень, Макроекономіка, Ризикологія та економіка змін, Public Management та процеси децентралізації ЄС, Діагностика ЗЕД суб'єктів міжнародної торгівлі, Інститути ЄС та особливості регулювання економічної діяльності, Міжнародна торгівля, Міжнародна економіка
© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено