Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин інформує

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин інформує, що 9 жовтня о 1030-1150 завідувачем кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцентом Бочаровою Ю.Г. буде проведено відкриту лекцію  з дисципліни «Політична економія» на тему «Ринок, його сутність і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення» (ауд. 313), у межах якої будуть розглянуті наступні питання:

 1. Сутність та функції ринку. Суб'єкти й об'єкти ринкових відносин.
 2. Інфраструктура як умова функціонування ринку. Основні елементи інфраструктури ринку.
 3. Ринковий механізм і його елементи.
 4. Загальна характеристика моделей ринку.
 5. Роль конкуренції в ринковій економіці, її функції та форми.
 6. Економічні наслідки монополії. Антимонопольна політика України.

Відвідування запропонованої лекції дозволить ознайомитися із:

 • підходами до розуміння сутності поняття «ринок»,
 • атрибутами ринку;
 • об’єктами та суб’єктами ринкових відносин;
 • сутністю, місцем та значенням інфраструктури для розвитку ринкових відносин;
 • ринковим механізмом та його елементами (попит, пропозиція, ціна і конкуренція);
 • законом попиту та пропозиції;
 • підходами до розуміння сутності поняття «конкуренція»;
 • функціями та особливостями сучасної конкуренції;
 • видами конкуренції та їх особливостями;
 • ефектами різних моделей конкурентного ринку;
 • системою показників, що використовується для оцінки рівня монополізації та концентрації ринку;
 • переліком нормативно-правових актів, що регламентують конкуренцію в Україні;
 • причинами, що визначають необхідність державного регулювання конкуренції;
 • специфікою Антимонопольної політики Японії, США та України;
 • інституціями, що регулюють конкуренцію в Україні;
 • компетенцією та результатами діяльності Антимонопольного комітету України у 2018 році.
© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено